தகவல்

அனைத்துலகத் தமிழ்க்கலைத் தேர்வு – 2017

அனைத்துலகத் தமிழ்க்கலைத் தேர்வு – 2017 அறிமுறைத்தேர்வு 08.10.2017 சனிக்கிழமை தேர்வு நடைபெறவுள்ள நாடுகள்: ஜேர்மன், பிரான்ஸ், டென்மார்க், இத்தாலி,  பிரித்தாணியா, சுவிஸ்   அறிமுறைத்தேர்வு நேரவிபரம்: பாடம் தரம் தேர்வு நேரம் பாடம் தரம் தேர்வு நேரம் நடனம் / மிருதங்கம் இரண்டு 09:30 – 11:30 இசை – வாய்ப்பாட்டு /                வீணை / வயலின் இரண்டு 13:30 – 15:30 மூன்று 09:30 – 12:30 மூன்று 13:30 – 16:30 நான்கு

[ Read More ]