தொடர்பு

அலுவலகம்

  • தொலைபேசி: +41 (0)44 440 20 58
    +41 (0)78 652 73 39
  • மின்னஞ்சல்: iita [at] hotmail.ch
  • Fax: +41(0) 44 440 2059
  • முகவரி: Regensbergstrasse 238
    Postfach 6711
    8050 Zürich
ஜேர்மன் தொடர்புகள்
தமிழாலயம் ஜேர்மனி
திரு. கோபிநாத்
0049 179 80 80 340
பிரான்ஸ் தொடர்புகள்
தமிழ்ச்சோலை தலைமைப் பணியகம் பிரான்சு
திரு. காணிக்கைநாதன்
0033 984 063 883 / 0033 616 975 423
டென்மார்க் தொடர்புகள்
மாலதி தமிழ்க்கலைக் கூடம்
திருமதி. அபிராமி விசாகன்
0045 282 923 64
இத்தாலி தொடர்புகள்
திலீபன் தமிழ்ச் சோலை
செல்வி. பாமினி சிவசுப்பிரமணியம்
0033 327 243 00 65
பிரித்தானிய தொடர்புகள்
திருமதி. சுஜந்தினி மகேஸ்வரன்
0044 788 136 04 19

மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்

உங்களது செய்தி அனுப்பப்பட்டுள்ளது. நன்றி...

உங்களது செய்தி அனுப்பப்படவில்லை. திருப்பி முயற்சிக்கவும்