அனைத்துலகத் தமிழ்க்கலைத் தேர்வு – 2017

அனைத்துலகத் தமிழ்க்கலைத் தேர்வு – 2017 அறிமுறைத்தேர்வு 08.10.2017 சனிக்கிழமை தேர்வு நடைபெறவுள்ள நாடுகள்: ஜேர்மன், பிரான்ஸ், டென்மார்க், இத்தாலி,  பிரித்தாணியா, சுவிஸ்   அறிமுறைத்தேர்வு நேரவிபரம்: பாடம் தரம் தேர்வு நேரம் பாடம் தரம் தேர்வு நேரம் நடனம் / மிருதங்கம் இரண்டு 09:30 – 11:30 இசை – வாய்ப்பாட்டு /                வீணை / வயலின் இரண்டு 13:30 – 15:30 மூன்று 09:30 – 12:30 மூன்று 13:30 – 16:30 நான்கு

[ Read More ]

தொடர்புகள் அனைத்துலகத் தமிழ்க்கலை நிறுவகம்

தொடர்புகள்: அனைத்துலகத் தமிழ்க்கலை நிறுவகம் International Institute Of Tamil Arts Postfach 6711 Zürich 0041 44 440 20 58 / 0041 78 652 73 39 iita@hotmail.com   ஜேர்மன் தொடர்புகள் தமிழாலயம் ஜேர்மனி திரு. கோபிநாத் 0049 179 80 80 340 பிரான்ஸ் தொடர்புகள் தமிழ்ச்சோலை தலைமைப் பணியகம் பிரான்சு திரு. காணிக்கைநாதன் 0033 984 063 883 / 0033 616 975 423 டென்மார்க் தொடர்புகள்

[ Read More ]